Opiskeluterveydenhuolto

Karviaisen opiskeluterveydenhuolto tarjoaa palveluja Vihdin ja  Karkkilan lukioiden opiskelijoille, sekä Luksian, Länsi-uudenmaan ammattiopiston ja aikuisopiston opiskelijoille. Opiskelija on oikeutettu opiskeluterveydenhuollon palveluihin, mikäli hän opiskelee Kelan opintotukilainmukaisessa opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa. Opiskelun on oltava lisäksi päätoimista ja kestettävä vähintään kaksi kuukautta.

Opiskeluterveydenhuollossa ohjataan opiskelijoita huolehtimaan terveydestään, autetaan eteenpäin eri elämäntilanteissa ja tuetaan opiskelukykyä. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös sairauksien hoito. Opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehditaan yhteistyössä oppilaitoksen muiden toimijoiden ja viranomaisten kanssa.

Terveystarkastukset

Opiskelijat kutsutaan terveystarkastukseen ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Ennen tarkastusta heille jaetaan täytettäväksi terveyskysely. Terveystarkastus perustuu terveyskyselylomakkeen tietoihin, työterveydelliseen riskiarvioon ja ohjaukseen sekä aikaisempiin terveystietoihin.

Lääkärintarkastus tehdään joko ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuotena. Kutsuntaikäisten lääkärintarkastus on kutsuntavuotena.

Terveysneuvonta

Opiskelijat voivat kääntyä terveydenhoitajan puoleen mm. seuraavissa tilanteissa:

  • kun opiskelu ei suju, väsyttää, kunto tuntuu huonolta, poissoloja kertyy liikaa
  • kun terveydentilassa on jokin huolta aiheuttava seikka
  • jos todettu pitkäaikaissairaus tuntuu haittaavan opiskelua
  • jos paino-ongelmat rasittavat
  • kun haluat tukea tupakoinnin vähentämiseen tai lopettamiseeen tai apua alkoholi- tai huumeongelmaan
  • kun rokotussuojasi vanhenee tai olet menossa ulkomaille ja tarvitset rokotussuojaa
  • jos tarvitset neuvontaa tartuntataudeista
  • jos tarvitset ehkäisyneuvontaa
  • jos tarvitset neuvontaa terveyspalveluista

Sairaanhoito

Opiskelija voi hakeutua sairaanhoitoon oppilaitoksen opiskeluterveydenhuoltoon, oppilaitoksen alueella sijaitsevalle terveysasemalle tai oman kotikuntansa terveysasemalle.

Opiskeluhuolto

Lukioissa ja Luksiassa edistetään opiskelijoiden hyvinvointia sekä yhteisön että yksilön tasolla. Opiskeluhuoltopalveluiden asiantuntijat tukevat opiskelijoita erilaisissa pulmissa ja kysymyksissä. Opiskeluterveydenhuolto on osa oppilaitoksen opiskeluhuoltoa. 

Luksia/opiskelijan ohjaus ja tuki

Karkkilan lukion opiskeluhuolto

Vihdin lukion opiskeluhuolto

Rokotukset

Opiskeluterveydenhuollossa annetaan perusrokotusten tehosteet. Lähihoitaja-  ja turvallisuusalan opiskelijat saavat maksutta B-hepatiitti rokotussarjan osana kansallista rokotusohjelmaa. Kausi-influenssaan ja matkailuun liittyvistä rokotuksista voi tiedustella oppilaitoksen terveydenhoitajalta.

Hammashoito

Opiskelijoiden hammashoito

Mistä apua?

Karviaisen päihde- ja mielenterveyspalvelut

Karviaisen sosiaalipalvelut

Karviaisen lastensuojelu

Nuorten ehkäisyneuvonta < 22 v.

Ehkäisyneuvonta 22 v. lähtien

Toimintaa ohjaavat lait, asetukset ja ohjeet

THL/opiskeluhuoltoa koskevat suositukset ja oppaat

THL/opiskeluterveydenhuolto

 THL/opiskeluhuollon keskeinen lainsäädantö