Tukena elämässä

Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 800 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 450 henkilöä. 

Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: perheiden, työikäisten ja ikäihmisten palvelujen linja.

Perheiden palvelulinja

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut kattavat lapsuus-, nuoruus- ja vanhemmuusvaiheen. Palvelujen piiriin kuuluvat perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Kyseessä on toiminnallinen kokonaisuus, jossa lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä edistävät, tukevat ja korjaavat palvelut toimivat tiiviisti yhteen. Yhteistyö on tiivistä erilaisten lasten ja nuorten perheiden parissa toimivien järjestöjen kanssa.

Työikäisten palvelujen palvelulinja

Palvelujen piiriin kuuluvat kaikki täysi-ikäiset ja perheet, joissa ei enää ole alle 18-vuotiaita lapsia. Aikuisten palveluissa korostuu työssäkäymisen mahdollistaminen palvelujen tukemana. Yhteistyö esimerkiksi työhallinnon ja ammatillisten koulutuspalvelujen kanssa on keskeistä.

Ikäihmisten palvelujen palvelulinja

Palvelujen piiriin kuuluvat yli 65-vuotiaat silloin, kun he tarvitsevat erityisiä vanhusten hoito-, hoiva- ja kuntoutus- sekä tukipalveluja. Keskeinen tavoite on täysipainoisen elämän mahdollistaminen korkeaan ikään asti tukemalla eri tavoin kotona asumista, mutta varmistamalla tarpeen mukainen hoito ja hoiva esimerkiksi palveluasumisen avulla. Oleellista on myös edistää esteetöntä liikkumista yhdyskuntarakentamisen toimijoiden kanssa. 

Ajankohtaista

Narskuttelukoulut syksyllä 2017 17.05.2017 10.10

Apua narskutteluun-ryhmässä saat monipuolista tietoa narskuttelun syistä ...

Vihdin alueen neuvoloiden kesäajan toiminta 12.05.2017 12.41

Tiedotteen Vihdin alueen äitiys- ja lastenneuvoloiden kesäajan ...

Työterveyshuollon poikkeavat aukioloajat toukokuussa 08.05.2017 14.24

Tiistaina 9.5. työterveyshuollot Nummelassa ja Karkkilassa sulkeutuvat ...

Karkkilan terveysaseman faksinumerot 25.04.2017 12.08

Karkkilan terveysaseman lääkärien vastaanoton faksinumerot toimivat.

Tiedote Karkkilan terveysaseman remontista 31.03.2017 09.11

Tiedote Karkkilan terveysaseman remontin toisen vaiheen aiheuttamista ...

Karviaisen neuvontapiste Karkkilassa 24.03.2017 09.04

Poikkea juttelemaan! Tarvittaessa voit kysyä neuvoja raha-asioihin ...