Kuntayhtymän hallinto

Kuntayhtymän hallinto muodostuu luottamusmieselinten osalta yhtymähallituksesta, tarkastuslautakunnasta ja yhtymäjaostosta. Kuntayhtymän johtamisesta yhtymähallituksen alaisuudessa vastaa kuntayhtymän johtaja. Kuntayhtymä on jaettu kolmeen palvelulinjaan, joita johtavat palvelulinjajohtajat. 

Kuntayhtymän hallinnon tehtävänä on juoksevan hallinnon lisäksi järjestää ja ylläpitää muun muassa kuntayhtymän strategia- ja johtamisjärjestelmää, työnantajatoimintaa sekä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoimintaa, henkilöstö- ja talousjohtamisen puitteita ja säännöksiä, vuosisopimusmenettelyä siihen liittyvine hinnoittelujärjestelmineen, tietohallintoa ja hankintoja. Sarastia Oy tuottaa Karviaiselle joitakin talous- ja henkilöstöhallinnon rutiinipalveluita.

Kuntayhtymän hallintosäännössä määrätään muun muassa kuntayhtymän hallinnon rakenteesta, toimivaltaisista viranomaisista ja toimivallasta, taloudenhoidosta, valvontajärjestelmästä sekä hallinnon ja talouden tarkastamisesta.

Jäsenkuntien valtuustot 

Jäsenkuntien valtuustot käyttävät yhtäpitävin päätöksin kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa ja valtuustot hyväksyvät muun muassa kuntayhtymän talousarvion ja tilinpäätöksen.
Yhtymäkokous kutsutaan koolle siinä tapauksessa, että jäsenkuntien valtuustot eivät ole saaneet jossakin asiassa tehtyä yhtäpitäviä päätöksiä.

  Perussopimus                                Hallintosääntö                              Palvelutasosuunnitelma vuosille 2017 - 2020