Kuntoutus

Kuntoutuksen tehtävänä on tukea ihmisiä tilanteissa, joissa sairaudet tai vammat seurauksineen ovat heikentäneet mahdollisuuksia pärjätä omassa elämäntilanteessa ja -ympäristössä. Ihmisen elämän kannalta kuntoutus merkitsee toiminta-edellytysten tukemista ja järjestämistä.

Kuntoutus sisältää erilaisia palveluja kuten

  • neuvontaa eri ammattilaisten antamana
  • kuntoutussuunnitelmien tekoa
  • terapioita kunnan omana toimintana sekä yksityisesti lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumuksella
  • apuvälinepalveluja
  • teknisiä ratkaisuja, esim. asunnonmuutostöitä