Apuvälinelainaus

Terveyskeskus ylläpitää kuntalaisilleen tarkoitettua apuvälinelainaustoimintaa. Lainattavia apuvälineitä ovat mm. yleisimmät liikkumista helpottavat apuvälineet, erilaiset tuet sekä päivittäisiä toimia helpottavat apuvälineet. Laina-aika on ensisijaisesti 0-3kk. Lääkinnällisin perustein todetun käyttötarpeen ollessa pidempiaikainen, voidaan apuväline lainata myös pitkäaikaislainaan erillisellä maksusitoumuspäätöksellä.
Apuvälinepalvelut ovat maksuttomia.

Apuvälinetarpeen arvioimiseksi voidaan tarvittaessa suorittaa kotikäynti. Aloite kotikäynnin suorittamisesta voi tulla asiakkaalta, omaisilta tai muulta henkilökunnalta.

Apuvälineiden menestyksekäs ja oikeanlainen käyttö edellyttää käytön ohjausta. Apuvälinelainauksen yhteydessä ohjataan ja säädetään apuvälineet käyttäjälleen sopiviksi, jonka vuoksi on suotavaa että käyttäjä on apuvälinelainauksen yhteydessä paikalla.

Apuvälinelainaamot ovat Karkkilan ja Vihdin fysioterapiaosastoilla.

Karkkilan keskitetty apuvälineiden tilaus (09) 4258 2333. Puhelut ohjautuvat takaisinsoittojärjestelmään.

Vihdin keskitetty apuvälineiden tilaus (09) 4258 2106. Puhelut ohjautuvat takaisinsoittojärjestelmään.

Apuvälineiden nouto ja käytön ohjaus sovittuna ajankohtana.