Lääkinnällinen kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus on osa sairaanhoitoa. Tavoitteena on yksilön ruumiillisen, henkisen ja sosiaalisen toiminta- ja suorituskyvyn parantaminen tai huonontamisen ehkäiseminen. 

Lääkinnällisen kuntoutuksen ensisijainen peruste on lääketieteellinen. Arviointi perustuu yksilön vammaan tai sairauteen. Tarpeen arvioinnin suorittaa yleensä lääkäri tai muu asiantuntija toimenpiteen luonteesta riippuen.

Lääkinnällisen kuntoutuksen toimenpidettä haetaan kotikunnan terveyskeskuksesta. Hakemuksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella ja asiantuntijan suosituksella varustettuna lääkinnälliselle kuntoutustyöryhmälle. Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen tiistai Nummelan terveysasemalla.

Aikuisten lääkinnällinen kuntoutus (yli 18-vuotiaat) kokoontuu joka viikko, lasten ja nuorten ryhmä (alle 18 vuotiaat) kerran kuukaudessa.

Aikuisten (yli 18 v) kuntoutustyöryhmän sihteeri
Nummelan terveysasema 
Nummenselkä 2, 03100 Nummela
puh. 044 042 1243

Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmän (alle 18 v)  sihteeri Taija Nyholm
Terapia- ja psykologipalvelut
Ojakkalantie 10 , 03100 Nummela
puh. 050 372 2381