Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä ja terapeuttista kielen, puheen ja äänen häiriöiden tutkimista ja kuntoutusta. Puheterapeutti selvittää myös suun alueen lihaksiston motorisia toimintahäiriöitä sekä nielemis- ja syömisvaikeuksia. Puheterapeuttisessa tutkimuksessa arvioidaan asiakkaan kommunikaatiokykyä ja niitä perusvalmiuksia, jotka ovat kielellisen kanssakäymisen edellytyksiä. Tutkimuksen perusteella suunnitellaan kuntoutus, jonka tavoitteena on, että asiakkaat saavuttavat mahdollisimman hyvän kommunikaatio- ja toimintakyvyn selvitäkseen jokapäiväisen elämän vaatimuksista.

Puheterapeuttien vastaanotolle tullaan lääkärin, neuvolan terveydenhoitajan, psykologin, toimintaterapeutin tai erityislastentarhanopettajan lähetteellä.

Karkkilan sosiaali- ja terveysasema, Huhdintie 23-25, D-sisäänkäynti 03600 Karkkila
Puheterapeutti 044 767 4623, puhelinaika tiistaisin ja torstaisin klo 12.00-13.00 

Terapia- ja psykologipalvelut, Ojakkalantie 10, 03100 Nummela
Puheterapeutti 044 042 1311; puhelinaika maanantaisin ja torstaisin klo 12.00-13.00
Puheterapeutti 044 042 1310, puhelinaika maanantaisin ja torstaisin klo 12.00-13.00 

Toimintaterapia

Toimintaterapia työikäisille

Työikäisten linjan toimintaterapeutti palvelee yli 18-vuotiaita kotona asuvia asukkaita koko kuntayhtymä
Karviaisen alueella.

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Toimintaterapian perustana on asiakkaan toimintakyvyn ja
ympäristön kokonaisvaltainen arviointi. Toimintakyky voi heikentyä esimerkiksi vamman, sairauden tai
ikääntymisen myötä. Toimintaterapiassa pyritään löytämään yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja arjen
toimintojen, kuten pukeutumisen, ruokailun, ruuanlaiton tai asioimisen haasteisiin.

Toimintaterapiaa voi olla esimerkiksi

  • päivittäisten toimintojen harjoittelu
  • uudenlaisten toimintatapojen löytäminen arjesta selviytymiseksi
  • tarvittavien asunnonmuutostöiden suunnittelu
  • apuvälineiden tarpeen arviointi ja käytön ohjaus
  • yläraajan tukien ja ortoosien tarpeen arviointi
  • omatoimisten harjoitusten ohjaaminen

Terapia voi myös sisältää lähiympäristön (omaiset, hoitohenkilökunta, avustaja) ohjausta.

Toimintaterapia-arvioon ohjaudutaan lääkärin lähetteellä tai esimerkiksi vammaispalvelun, kotihoidon tai
muun terveydenhuollon työntekijän aloitteesta. Asiakas voi myös ottaa suoraan yhteyttä.
Toimintaterapian arviointi- ja ohjauskäynnit ovat asiakkaalle maksuttomia, lääkinnällisenä kuntoutuksena
myönnetyissä terapiajaksoissa on omavastuu 9 €/kerta.
Toimintaterapia voi toteutua tavoitteiden mukaan vastaanotto- tai kotikäynteinä.

Toimintaterapeutti Pauliina Rämö, puh. 044 467 5416, Nummenselkä 2, 03100 Nummela

Työikäisten toimintaterapia ostetaan tarvittaessa yksityisiltä palveluntuottajilta. Suositus tarvitaan lääkäriltä
ja maksusitoumus haetaan lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmän kautta.

Lasten toimintaterapiapalvelut hoidetaan Terapia- ja psykologipalveluista


Ikäihmisten toimintaterapiapalvelut.