Sähköinen lääkemääräys eli eResepti

Koko Suomessa siirrytään käyttämään sähköistä reseptiä, eli eReseptiä. 
Karviaisen alueella eResepti otettiin käyttöön loppuvuodesta 2012. Lisätietoa eReseptistä saa terveysasemilta. 

eResepti on osa valtakunnallista terveydenhuollon KanTa-tietojärjestelmää eli Kansallista Terveysarkistoa. 
KanTa-palveluiden tavoitteena on parantaa potilasturvallisuutta ja hoidon kustannustehokkuutta. 

Lue asiasta lisää kanta.fi.
eResepti -esite (pdf)

Reseptin uusiminen

Reseptin uusinnat on syytä keskittää lääkärin vastaanotolle vuosikontrollin yhteyteen. Vastaanotolle on hyvä ottaa mukaan kaikkien käytössä olevien lääkkeiden reseptit ja lääkepakkaukset. Reseptin uusiminen edellyttää lääkäriltä hoitovastuun ottoa, lääkkeiden yhteensopivuuden tarkistamista sekä riittävää hoidon turvallisuuden ja hoitotavoitteiden seurantaa.

Pääsääntöisesti uusitaan vain terveysasemalla sairautensa vuoksi hoidossa olevien potilaiden reseptejä. Yksityislääkärin määräämien lääkkeiden reseptejä ei uusita ilman tietoja hoitosuunnitelmasta, joka pitää toimittaa terveyskeskukseen uusittavien reseptien liitteenä. Tiedossa tulee olla lääkkeen aloittamissyy ja suunnitellun hoidon kesto. Lisäksi on tiedettävä muu käytössä oleva lääkehoito.

Sähköisen reseptin voi pyytää uusittavaksi joko apteekin tai terveysaseman kautta. Lääkäri tekee päätöksen lääkkeen uusimisesta. Asiakkaalle tulee tieto uusitusta / uusimatta jätetystä reseptistä tekstiviestinä, jos hänellä on kännykkänumero annettuna potilastietojärjestelmässä ja hän on antanut viestin lähettämiseen luvan uudistamispyynnön yhteydessä. Lääkkeiden uusimiseen kuluu 8 vrk, jonka jälkeen lääkkeet ovat haettavissa mistä tahansa apteekista Suomessa. Jos asiakas haluaa lääkkeistään yhteenvedon tai potilasohjeen, tulee hänen noutaa nämä terveysasemalta.

Paperiset reseptit tulee toimittaa terveysasemalle ja jättää vastaanottohoitajalle. Vastaanottohoitaja antaa asiakkaalle e-Reseptistä tietoa ja tarkistaa asiakkaan tiedot sekä suostumukset e-Reseptin käyttöönottamiseen. Paperiset reseptit asiakkaan tulee myös itse noutaa uusimisen jälkeen terveysasemalta.

Päivystyksessä reseptejä ei uusita. Päivystysvastaanotto on tarkoitettu vain äkillisesti sairastuneiden hoitoa varten.
Huolehtikaa hyvissä ajoin, että lääkkeenne riittävät kesäajan yli.