Karviaisen terapia- ja psykologipalvelut

Yksikössä työskentelevät lasten ja nuorten terveyskeskuspsykologit, puheterapeutit ja toimintaterapeutti. 
Psykologit auttavat 0-18 vuotiaiden lasten ja nuorten kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa. Puheterapeutit auttavat 0-7 vuotiaiden lasten kielen kehitykseen ja puheeseen liittyvissä vaikeuksissa. Toimintaterapeutti auttaa 0-7 vuotiaiden lasten hahmotukseen ja motoriikkaan liittyvissä vaikeuksissa.

Saatavat palvelut

  • Lapsen tilanteen kartoitus yhdessä perheen kanssa
       - Perheen luvalla arviossa huomioidaan myös esim. päivähoidosta tai koulusta saatavilla oleva tieto tilanteesta.
  • Tarvittaessa tarkemmat tutkimusjaksot.
  • Vanhempien, lapsen ja kasvatuskumppaneiden tukeminen ja ohjaaminen.
  • Lapsen yksilölliset kuntoutusjaksot (esim. puhe- ja toimintaterapia), lapsen ja perheen tukikeskustelut
  • Lapsen taitoja ja vanhemmuutta tukevat ryhmät 

Yhteystiedot

Puheterapeutti, terveyskeskuspsykologi, toimintaterapeutti

Karkkilan toimipisteessä työskentelee terveyskeskuspsykologi ja puheterapeutti. Terveydenhoitaja, lääkäri, kuraattori, opettaja, lastentarhanopettaja tai lastensuojelu ohjaa lapsen psykologille ja/tai puheterapeutille lähetteellä, mutta vanhemmat voivat ottaa työntekijöihin yhteyttä myös ilman lähetettä. Työntekijä ottaa yhteyttä asiakkaaseen lähetteen saatuaan. 

Vihdin toimipisteessä työskentelee kuusi terveyskeskuspsykologia, kolme puheterapeuttia sekä kaksi toimintaterapeuttia. Terapia- ja psykologipalveluiden työntekijät työskentelevät sekä itsenäisesti että moniammatillisena työryhmänä. Ohjaus terapia- ja psykologipalveluihin tapahtuu neuvoloiden terveydenhoitajien, lääkäreiden tai alueellisten erityislastentarhanopettajien lähetteillä. Koululaiset ohjautuvat terveyskeskuspsykologin vastaanotolle koulun lähetteellä. Lähetteen perusteella arvioidaan tutkimusten tarve ja otetaan yhteyttä perheeseen. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä työntekijöihin myös ilman lähetettä. Moniammatillisen työryhmän asiakkaina ovat sellaiset alle kouluikäiset lapset, joilla on arvioinnin ja tuen tarvetta usealla kehityksen osa-alueella. Työryhmätyöskentely varmistaa sen, että tutkimukset, niiden ajoitus sekä mahdollinen kuntoutus toteutuvat asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.