Lomakkeet

Lomakkeemme ovat pdf-lomakkeita, jotka voi tulostaa ja täyttää. Jokaisen lomakkeen palautusosoite on mainittu lomakkeessa. Sähköinen tunnistaminen ei ole käytössä, vaan lomakkeet on tulostettava ja allekirjoitettava perinteisesti. 

Tarvittaessa voit ladata Adobe Acrobat Readerin, joka on ilmainen apuohjelma pdf-tiedostojen avaamiseen.

Asumispalveluhakemus, ikäihmiset (näytöllä täytettävä)

Asuntohakemus, (ARA)  ikäihmiset

Asumispalveluhakemus, työikäiset (näytöllä täytettävä)

Elämänlaatumäärärahahakemus, Vihti (näytöllä täytettävä)

Hallintokantelu (näytöllä täytettävä)

Henkilökohtaisen avustajan perustietolomake

Henkilökohtaisen avustajan työaikataulukko (pdf)

Henkilökohtaisen avustajan työaikataulukko (xls)

Hoitopaikan valinta

Hoitotarviketilaus, diabetestarvikkeet (näytöllä täytettävä)

Hoitotarviketilaus, korvauksetta jaettavat hoitotarvikkeet (näytöllä täytettävä)

Ilmoitus iäkkään henkilön palveluntarpeesta

Kotihoidon ja asumispalvelun asiakasmaksujen alennushakemus, ikäihmiset (näytöllä täytettävä)

Kotipalvelun asiakasmaksun alennushakemus, lapsiperheet (näytöllä täytettävä)

Koululaisen esitietolomake hammashoitoa varten (näytöllä täytettävä)

Kuljetuspalveluhakemus, sosiaalihuoltolain mukainen (näytöllä täytettävä)

Kuljetuspalveluhakemus, vammaispalvelulain mukainen (näytöllä täytettävä)

Lastensuojeluilmoitus/pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi sosiaaliviranomaiselle/ennakollinen lastensuojeluilmoitus, Lastensuojelulaki 25 § (näytöllä täytettävä)

Muistutus, potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä (näytöllä täytettävä)

Muistutus, sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Omaishoidon tukihakemus (näytöllä täytettävä)

Potilasvahinkoilmoitus (näytöllä täytettävä)

Puolesta asiointi -suostumus

Reseptin uusinta (näytöllä täytettävä)

Selvityspyyntö potilastietojen käsittelystä (näytöllä täytettävä)

Sijaishoitoraportti, omaishoito (näytöllä täytettävä)

 Tuloselvitys, asumispalvelu, kotihoito (näytöllä täytettävä)

Tuloselvitys, lapsiperheet (näytöllä täytettävä)

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus (näytöllä täytettävä)

Työpaikkaselvitys, esitietolomake (näytöllä täytettävä)

Työterveyskysely (näytöllä täytettävä)

Vammaispalveluhakemus (näytöllä täytettävä)

Varallisuusselvitys elatussopimusta varten (näytöllä täytettävä)

Varallisuusselvityslomake

Vuorotyökysely (näytöllä täytettävä)

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi (lapsi)

Yhteydenotto/ilmoitus sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi