Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Mielenterveyspalvelut tarjoaa apua ja tukea kriisitilanteissa sekä mielenterveyskuntoutusta ja asumispalveluita. 
Päihdepalveluiden tavoitteena on tukea ihmisiä elämäntilanteissa, joissa päihteidenkäytöstä on haittaa henkilön 
itsensä ja hänen läheistensä elämässä, sekä ennaltaehkäistä ongelmakäytön terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja.

Yhteydenotto

Karviaisen työikäisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelupuhelin ja ajanvaraus
ma - pe klo 8 - 15 puh. 09 4258 2528

 

Mielenterveys- ja päihdeavopalvelujen omavalvontasuunnitelma