Karviaisen perheneuvola

Karviaisen perheneuvola sijaitsee Nummelassa, Ojakkalantie 10, 03100 Nummela.
Karkkilan vastaanotto sijaitsee Karkkilan sosiaali- ja terveyskeskuksessa,
Sosiaali- ja terveysasema, Huhdintie 23-25, D-sisäänkäynti, 03600 Karkkila.

Palvelemme vihtiläisiä ja karkkilalaisia perheitä, joissa on alle 13-vuotiaita lapsia tai
joihin odotetaan lasta. Tarjoamme neuvontaa, tukea, tutkimuksia ja terapeuttista työskentelyä
ihmissuhteisiin, perhe-elämään sekä lasten kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä.
Lisäksi annamme konsultaatioapua lasten ja perheiden kanssa työskenteleville työntekijöille.

Perheneuvolassa työskentelee neljä psykologia, kaksi perheneuvojaa ja konsultoiva lastenpsykiatri.
Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Ajanvaraus ma-pe klo 9-14 puh. 044 720 3157

Ota yhteyttä perheneuvolaan, kun

           - haluat keskustella lapsesi kehityksestä, kasvatuksesta tai vanhemmuudesta
           - tarvitset lisää keinoja vanhemmuuteen
           - olet huolissasi lapsesi käyttäytymisestä, ajatuksista tai tunteista (esim. kiukut, surut, pelot)
           - lapsellasi on pulmia päiväkodissa, koulussa tai kavereiden kanssa
           - kotona on jatkuvasti ristiriitoja, tappelua tai perheväkivaltaa
           - haluat keskustella vanhempien erosta lapsen kannalta
           - perheen tilanteessa tai ihmissuhteissa on tapahtumassa tai tapahtunut vaikeita muutoksia
             tai menetyksiä.
           - olet huolissasi, miten perheenjäsenen mielenterveys- tai päihdeongelma vaikuttaa lapseesi
           - perheenjäsenten välisiin suhteisiin halutaan ulkopuolista apua.
           - haluat apua lapsesi raivareihin, levottomuuteen, uhmaan, univaikeuksiin, rajoihin, pelaamiseen...

Teemme työtä yhdessä lapsen ja koko perheen kanssa. Toisinaan tarvitaan yhteistyötä lapsen opettajan
terveydenhoitajan, sosiaalityön tai päivähoidon työntekijän kanssa. Nämä yhteydenpidot tapahtuvat yhteis-
työssä perheen kanssa.

 

Hyödyllisiä linkkejä

MLL vanhempainnetti - tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä tukivinkkejä ja työkaluja vanhemmille
arjen pulmatilanteisiin

Eroneuvo - tietoa ja tukea eropohdintoihin ja eron jälkeiseen vanhemmuuteen

Lohjan perheasiainneuvottelukeskus - apua parisuhteen ja perheen ongelmiin

Kaksi kotia-sovellus/Ensi- ja turvakotien liitto

Väestöliitto - tietoa ja tukea vanhemmuuteen ja parisuhteeseen

Parisuhdekeskus - parisuhdetaidot, tietoa, kursseja, koulutuksia

Apua.info - kriiseihin ja mielenterveyteen liittyvää tietoa ja linkkejä

Traumaterapiakeskus - tietoa ja tukea traumasta tai traumaattisesta surusta kärsiville

Lasten mielenterveystalo

Nuorten mielenterveystalo

ADHD-liitto

Autismi- ja Asperger-liitto

Länsi-Uudenmaan Neuris ry - Paikallisyhdistys, vertaistukea neuropsykiatrisiin häiriöihin