Lasten ja nuorten terveyskeskuspsykologit

Lasten ja nuorten terveyskeskuspsykologiin voi ottaa yhteyttä, kun

  • herää huoli lapsen kehityksen viivästymisestä.
  • lapsella on vaikeuksia keskittyä toimiinsa ikäistensä tavoin.
  • lapsella on haasteita ikätasoonsa kuuluvissa arkitoiminnoissa ja omatoimisuudessa.
  • lapsella epäillään oppimisvaikeuksia; lukemisessa ja kirjoittamisessa, matematiikassa, muistissa, tarkkaavaisuudessa, hahmottamisessa ja silmän ja käden yhteistyössä.
  • lapsella on päivähoidossa vaikeuksia toisten lasten kanssa leikkimisessä ja kaverisuhteiden luomisessa. Kouluikäisille tukea tarjoaa koulukuraattori.
  • alle kouluikäisellä lapsella on tuen tarvetta käyttäytymisen ja tunteiden säätelyssä tai kouluikäisen vaikeudet tulevat esiin koulussa.
  • Pelot, univaikeudet, mieliala, aggressiivisuus ja uhmakkuus.
  • Mikäli lapsella on laajempia tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn vaikeuksia ja/tai ne liittyvät perheen ihmissuhteisiin, perhettä ohjataan ottamaan yhteyttä perheneuvolaan. 5-6 -luokkalaisille palveluja tarjoaa myös nuorisoasema.

Lasten ja nuorten terveyskeskuspsykologien yhteystiedot:

Karkkilan terapia- ja psykologipalvelut, Sosiaali- ja terveysasema, Huhdintie 23-25,
D-sisäänkäynti, 03600 Karkkila
      Sena Laakso, 044 767 4828; Nyhkälä, Tuorila, Haukkamäki, Högfors, Toivike
  

Vihdin terapia- ja psykologipalvelut, Ojakkalantie 10, 03100 Nummela
     Elisa Isotalo, 044 705 0264; Otalampi, Nummelan koulu, Haimoo, Vihtijärvi
     Tom Dahlqvist, 044 767 4898; Kuoppanummi,Ojakkala, Huhmarnummi, Kopu
     Sanna Rämänen, 044 042 1549; VYK, Pappilanpelto, Jokikunta, Vanjärvi, Oinasjoki, Nummela skolan 
     Markus Runtti, 044 467 5387; Karkkilan lukio, Karkkilan yhteiskoulu, Vihdin lukio, Nummelanharjun koulu
Alle kouluikäiset:
    Sanna Oravala, 050 516 9909
    Jonna-Riikka Saajos, 044 765 8805