Lasten ja nuorten terveyskeskuspsykologit

Lasten ja nuorten terveyskeskuspsykologiin voi ottaa yhteyttä, kun

  • herää huoli lapsen kehityksen viivästymisestä.
  • lapsella on vaikeuksia keskittyä toimiinsa ikäistensä tavoin.
  • lapsella on haasteita ikätasoonsa kuuluvissa arkitoiminnoissa ja omatoimisuudessa.
  • lapsella epäillään oppimisvaikeuksia; lukemisessa ja kirjoittamisessa, matematiikassa, muistissa, tarkkaavaisuudessa, hahmottamisessa ja silmän ja käden yhteistyössä.
  • lapsella on päivähoidossa vaikeuksia toisten lasten kanssa leikkimisessä ja kaverisuhteiden luomisessa. Kouluikäisille tukea tarjoaa koulukuraattori.
  • alle kouluikäisellä lapsella on tuen tarvetta käyttäytymisen ja tunteiden säätelyssä tai kouluikäisen vaikeudet tulevat esiin koulussa.
  • Pelot, univaikeudet, mieliala, aggressiivisuus ja uhmakkuus.
  • Mikäli lapsella on laajempia tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn vaikeuksia ja/tai ne liittyvät perheen ihmissuhteisiin, perhettä ohjataan ottamaan yhteyttä perheneuvolaan. Yli 13-vuotiaille palveluja tarjoaa nuorisoasema.

Lasten ja nuorten terveyskeskuspsykologien yhteystiedot:

Karkkilan terapia- ja psykologipalvelut, Sosiaali- ja terveysasema, Huhdintie 23-25,
D-sisäänkäynti, 03600 Karkkila
      Sena Laakso, 044 767 4828; Nyhkälä, Tuorila, Haukkamäki, Haimoo, Vihtijärvi
  

Vihdin terapia- ja psykologipalvelut, Ojakkalantie 10, 03100 Nummela
     Elisa Isotalo, 044 705 0264; Otalampi, Ojakkala, Huhmarnummi, Kopu
     Tom Dahlqvist, 044 767 4898; Kuoppanummi, Karkkilan yhteiskoulu ja lukio
     Sanna Rämänen, 044 042 1549; VYK, Pappilanpelto, Jokikunta, Vanjärvi, Oinasjoki, Nummela skolan
     Mirva Nummila, 044 467 5387; Nummela, Nummelanharjun koulu, Vihdin lukio
     Marjo Korander, 044 709 5924
Alle kouluikäiset:
    Sanna Oravala, 050 516 9909
    Vihti: Pajuniitty, Kuoppanummi, Hiidenranta, Ojakkala, Touhula Nummela, Touhula Nummenkolo, Kultaseppä
    Karkkila: Högfors, Toivike, Karkki, Haapala, Pupula, Vilperi
    Jonna-Riikka Saajos, 044 765 8805
    Metsäpolku, Myrskylänmäki, Steiner pk, Huhmarnummi, Enäranta, Vanjärvi, Vihtijärvi, Lankila, Lakistonpuro,
    Haimoo, Otalampi, Luontola, Sateenkaari
    Sena Laakso, 044 767 4828
    Nyhkälä, Tuorila, Haukkamäki