Työhön kuntoutuksen palvelut, Werstas työpajat

Perusturvakuntayhtymä järjestää kuntouttavaa työtoimintaa Werstas työpajoilla
Karkkilassa ja Vihdin Nummelassa.

Werstas on matalan kynnyksen työpaja, jolla pyritään parantamaan työttömän
asiakkaan elämän- ja arjen hallintaa sekä työ-, opiskelu- ja toimintakykyä tar-
joamalla mielekästä asiakaslähtöistä kuntouttavaa työpajatoimintaa.
Toiminta Werstaalla sisältää työn lisäksi yksilöllistä palveluohjausta, arviointia
sekä yhteisöllistä retki- ja ryhmätoimintaa.

Kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua 1-4 päivää viikossa, 4-8 tuntia päivässä,
jokainen omien tavotteiden ja toimintakyvyn mukaan.

Lisäksi Werstaalla on määräaikaisia palkkatukityöpaikkoja polkuna kuntouttavasta
työtoiminnasta avoimille työmarkkinoille, sekä opiskeluharjoittelupaikkoja. Werstaalla
on mahdollista tehdä myös työkykyarviointia eläkeselvityksiä varten.

Werstaan työtoiminnot:

Muutto-ja kuljetuspalvelut, maatilan aputyöt, metalli- ja puutyöt, ompelu- ja kudonta,
ruokapalvelut, tietokone- ja mediatyöt sekä muut asiakaskohtaisesti räätälöidyt pajatyöt.
Töitä tehdään useassa eri työpisteessa Karviaisen sisäisenä työnä, yrityksille ja yksityi-
sille tilaaja-asiakkaille.

Hakeutuminen Werstaalle tapahtuu sosiaaliohjaajien tai sosiaalityöntekijöiden ja TE-toimiston
tai TYP:n kautta, jossa laaditaan aktivointisuunnitelma tai monialainen työllistymissuunnitelma.
Yhteystiedot: Sosiaalinen kuntoutus

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu ja myös työttömyysturvalain
mukainen työllistymistä edistävä palvelu.

Yhteystiedot
e-mail
Esimies:
Leena Hyyryläinen 044 767 4948, Valtatie 26, 03600 Karkkila
Työnohjaajat:
Karkkila, Valurinkatu, 03600 Karkkila
Mika Koskinen 044 767 4956 ja Taisto Salo 044 467 5332
Vihti, Vihdintie 32, 03100 Nummela
Juha Lahti 044 045 6857, Jaana Mäkynen-Koski 044 734 0905
ja Pauliina Vendelin 044 783 8171

VAT-rekisteriseloste