Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavalla työtoiminnalla halutaan vahvistaa työttömän asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa
sekä työ- ja toimintakykyä. Toiminnalla pyritään myös ehkäisemään syrjäytymistä tarjoamalla
mahdollisuus työtoimintaan ja muihin palveluihin. Palveluiden suunnittelussa huomioidaan koko-
naisvaltaisesti asiakkaan henkilökohtainen tilanne.

Kuntouttavan työtoiminnan jakson tulee olla pituudeltaan vähintään kolme kuukautta ja enintään
24 kuukautta. Laki ei rajoita kuinka monta kuntouttavan työtoiminnan jaksoa asiakkaalle voidaan
peräkkäin järjestää. Kuntouttavan työtoiminnan vähimmäiskesto on neljä tuntia ja enimmäis-
kesto kahdeksan tuntia päivässä. Kuntouttavaa työtoimintaa on järjestettävä vähintään yhtenä
ja enintään neljänä päivänä viikossa.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisessä noudatetaan lakia kuntouttavasta työtoiminnasta.
Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan Sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen kautta.
Karviaisessa kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään esimerkiksi Werstas työpajoilla, yhdistyksissä,
säätiöissä sekä kuntien omissa työyksiköissä.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu sekä työttömyysturvalain
mukainen työllistymistä edistävä palvelu.

Lisätietoa kuntouttavasta työtoiminnasta