Maahanmuuttajien palvelut

Maahanmuuttajatyön tehtävä on antaa alkuvaiheen sosiaalityön palveluja, ohjausta ja neuvontaa
sekä arjen tukea uusille kuntalaisille. Tällä hetkellä kunnan maahanmuuttajatyö
on keskittynyt ensisijaisesti kiintiöpakolaisten vastaanottoon ja vastaanottokeskuk-
sista myönteisen oleskeluluvan saaneiden pakolaisten parissa tehtävään työhön.

Teemme liikkuvaa sosiaalityötä ja -ohjausta, kotikäyntityötä ja neuvomme asiakkaita
suomalaiseen yhteiskuntaan ja palvelujärjestelmään liittyvissä asioissa.
Työtapaamme kuuluu myös verkostoituminen muiden viranomaisten sekä kol-
mannen sektorin kanssa. Toiminnassa on mukana tällä hetkellä noin 20 vapaa-
ehtoista.

Vihdin kunta on sitoutunut ottamaan vastaan kiintiöpakolaisia sekä oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita vähintään 25-30 henkilöä joka kolmas vuosi.

Karkkilan kaupungin linjausten mukaisesti vastaanotettavien pakolaisten / oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden määrä vuonna 2018 on 20 henkilöä.

Ohjautuminen palveluihin:

Moni maahanmuuttaja muuttaa kuntaan itsenäisesti, mutta esim. kuntapai-
kan saaneet pakolaiset ja kiintiöpakolaiset tulevat kuntaan aina virallisen
kuntakiintiön kautta.


Maahanmuuttopalvelut

Immigrant services