Lapsiperheiden tukipalvelut

Perhesosiaalityön yleisimmät palvelut ja niihin ohjautuminen

Perhetyö:

Perhetyö on suunnitelmallista vanhemmuuden ja perheen tukemista mm.
sosiaaliohjauksen keinoin ja tilanteesta riippuen esimerkiksi

 • ohjausta, keskustelua ja yhteistä pohdintaa
 • konkreettista yhdessä harjoittelua               

Perhetyön tukea voi saada esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 •  keskustelutuki ja ohjaus 0-17 vuotiaiden kasvatukseen ja hoitoon liittyen
 •  perheen vuorovaikutustaitojen vahvistaminen
 •  kodin ja arjen hallintaan sekä rutiineihin liittyvä ohjaus
 •  keskustelutukea vanhemmuuteen liittyvissä pohdinnoissa
 •  parisuhteen tukemista vanhemmuutta vahvistavaksi
 •  erovanhemmuus ja tukeminen lapsen näkökulmasta
 •  perheen toimintakyvyn vahvistaminen uusissa elämäntilanteissa/kriiseissä
 •  palveluohjaus, neuvonta ja tuki palveluiden käytössä
 •  tutustumis-/tukikäynnit yhdessä perheille suunnattuihin palveluihin

Tukihenkilötoiminta:

 • 12-17 -vuotiaat lapset/nuoret
 • arjentaitojen opettelu ja elämänhallintataidot
 • harrastustoiminnoissa tukeminen
 • vuorovaikutus- ja tunnetaitojen vahvistaminen
 • lapsen ja nuoren osallisuuden vahvistaminen perheessä ja muissa yhteisöissä

Yhteydenotto:

 • sähköpostitse 
 • puhelimitse ma-pe klo 8.00-9.00, p.044 778 8289/ soittopyynnöt muina aikoina tekstiviestillä
 • lomakkeella http://karviainen.fi/lomakkeet --> yhteydenotto sosiaalihuollon tuen tarpeen arvioimiseksi (lapsi)

Palvelut ja tukimuodot määritellään sosiaalihuoltolain mukaisissa perhepalveluissa aina
yhteydenoton ja palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Työlle asetetaan selkeät tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa. Perhetyöllä ja tukihenkilötyöllä
pyritään vahvistamaan asiakkaan ja perheen omaa toimintakykyä.