Sosiaalipalvelut

Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammattilaisten suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön järjestäminen kuuluu kunnan tehtäviin.

Sosiaalipalveluihin kuuluvat mm.

  • Aikuissosiaalityö; mm. toimeentulotuki, talous- ja velkaneuvonta, kuntouttava työtoiminta sekä osaltaan työvoiman palvelukeskuksen tarjoamat aktivointi- ja työllistämispalvelut
  • Vammaispalvelut ; kunnan on huolehdittava kehitysvammaisten erityishuollon ja vammaisuuden perusteella järjestettävien palvelujen ja tukitoimien järjestämisestä.
  • Perhesosiaalityö; kunnan on huolehdittava lasten ja nuorten huollosta eli lastensuojelusta sekä lastenvalvojalle säädettyjen tehtävien ja muiden isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen, ottolapsineuvontaan, perheasioiden sovitteluun sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanossa toimitettavaan sovitteluun kuuluvien toimenpiteiden järjestämisestä.

Aikuissosiaalityön esimies
Johtava sosiaalityöntekijä Päivi Esala (09) 4258 2412
tai 044 4675 443

Perhesosiaalityön esimies
Johtava sosiaalityöntekijä Merja Tavi-Räisänen 044 019 0547
Johtava sosiaalityönteijä Janica Laaksonen 044 767 4846

Sosiaalisen kuntoutuksen esimies
Johtava sosiaalityöntekijä Heidi Seppälä 0440 456 860

 Vammaispalvelujen esimies
Johtava sosiaalityöntekijä Sella Suonio (09) 4258 2102