Lastensuojelu

Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. Lastensuojelu on työtä lasten ja perheiden hyväksi. Tavoitteena on lasten ja nuorten suotuisten kasvuolojen turvaaminen ja vanhempien tukeminen heidän kasvatustehtävässään. Lapsia ja nuoria ja heidän perheitään tuetaan niin, että he voivat kasvaa ja kehittyä omissa kodeissaan.

Lastensuojelutyötä tehdään yhteistyössä lasten vanhempien, sosiaalityöntekijöiden, päivähoidon, perheneuvolan, nuorisoaseman, kotipalvelun, terveydenhuollon, koulutoimen sekä mahdollisten muiden yhteistyötahojen kanssa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisin ja seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa oleville on lastensuojelussa säädetty velvollisuus ilmoittaa lastensuojeluviranomaisille tietoonsa tulleista lastensuojelun tarpeessa olevista lapsista, ilmoituksen voi täyttää ja tulostaa täältä. Myös muu kuin edellä mainittu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen lastensuojelun sosiaalityöntekijälle. Lastensuojeluilmoitus voidaan toteuttaa salassapitosäännösten estämättä myös yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa tehtynä pyyntönä lastensuojelutarpeen arvioimiseksi.

Lastensuojelun työntekijät

Karviaisen lastensuojelu, Ojakkalantie 10, 03100 Nummela
fax (09) 4258 2027
Toimistosihteeri (09) 4258 2222, (09) 4258 2378, (09) 4258 2381

Alkuarviointi, lastensuojeluilmoitukset
Vastaava sosiaalityöntekijä (09) 4258 2379 
Vastaava sosiaalityöntekijä (09) 4258 2383
Vastaava sosiaalityöntekijä (09) 4258 2387
Sosiaaliohjaaja (09) 4258 2388
Sosiaaliohjaaja (09) 4258 2941
Sosiaaliohjaaja (09) 4258 2386


Avohuolto Vihti 
Vastaava sosiaalityöntekijä (09) 4258 3985, puh. aika ti ja to klo 9.30-11.00
Vastaava sosiaalityöntekijä (09) 4258 2418, puh. aika ti ja to klo 9.30-11.00
Vastaava sosiaalityöntekijä (09) 4258 2173, puh. aika ti ja to klo 9.30-11.00
Sosiaaliohjaaja (09) 4258 3986
Sosiaaliohjaaja (09) 4258 2534
Sosiaaliohjaaja (09) 4258 2533
Sosiaaliohjaaja (09) 4258 2268
Sosiaaliohjaaja (09) 4258 2565

Avohuolto Karkkila
Vastaava sosiaalityöntekijä (09) 4258 2478, puh. aika ti ja to klo 9.30-11.00
Sosiaaliohjaaja (09) 4258 2394
Sosiaaliohjaaja (09) 4258 2377

Sijaishuolto, puhelinaika ma, ke ja pe klo 9-11
Vastaava sosiaalityöntekijä (09) 4258 2595
Sosiaaliohjaaja (09) 4258 3987

Jälkihuolto
Vastaava sosiaalityöntekijä (09) 4258 2058
Sosiaaliohjaaja (09) 4258 2586

Perhehoito, puheliaika ma, ke ja pe klo 9-11
Vastaava sosiaaliohjaaja (09) 4258 2201

Ilmoitus sijoitettavasta lapsesta
Lastensuojelulain edellyttämät ilmoitukset Karkkilan kaupunkiin ja Vihdin kuntaan sijoitetuista lapsista lähetetään osoitteeseen:
Ptky Karviainen
Perhesosiaalityön toimistosihteeri
Ojakkalantie 10, 03100 Nummela