Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen perheensä toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla mahdollistetaan tuen saajan ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.

Toimeentulotukeen on oikeutettu kuntalainen, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloista tai varoistaan,
häneen nähden elatusvelvollisen ihmisen huolenpidolla tai muulla tavalla. (Toimeentulotukilaki 1412/1997)

Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta 1.1.2017 alkaen.

Laki toimeetulotuesta on muuttunut siten, että perustoimeentulotuen myöntää Kansaneläkelaitos 1.1.2017 alkaen.
Hakemuksen voi tehdä Kelaan sähköisenä, Kelan paperilomakkeella, puhelimitse tai asioimalla Kelan toimistossa.
Lisätietoja www.kela.fi/toimeentulotuki.

Karviaisen sosiaalitoimi vastaa edelleen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki on tarkoitettu edistämään henkilön tai perheen omatoimista suoriutumista tai ehkäisemään syrjäytymistä
ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.
Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea suoraan Karviaisen sosiaalityön ja taloudellisen tuen palveluista, tällöin hakemisen
yhteydessä on esitettävä voimassa oleva Kelan päätös perustoimeentulotuesta.
Hakemuksen täydentävään tai ehkäisevään toimeentulotukeen voit tehdä sähköistä linkkiä käyttäen tästä
tai tulostamalla ja täyttämällä lomakkeen tästä.