Työterveyshuolto

Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy ja hoito sekä hyvinvoiva työ- ja toimintakykyinen henkilöstö.
Karviaisen työterveyshuolto tarjoaa työterveyshuoltopalveluita perusturvakuntayhtymän sekä Karkkilan kaupungin ja Vihdin kuntien henkilöstölle sekä alueen yrityksille. Tavoitteemme on tuottaa hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisia kustannustehokkaita palveluja sopimusyrityksillemme.

Työterveyshuollon palvelut ja sopimus

Työnantajan tulee työterveyshuoltolain (n:o 1383/2001) mukaan järjestää työntekijöilleen lakisääteiset ennaltaehkäisevät työterveyshuoltopalvelut, joita voidaan täydentää vapaaehtoisilla sairaanhoidon ja muun terveydenhoidon palveluilla.

Lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto mm.:

 • Työpaikkaselvitykset
 • Työterveystarkastukset
 • Työkykyä ylläpitävä ja työhyvinvointia edistävä toiminta
 • Työyhteisöasiat
 • Työkykyyn ja kuntoutukseen liittyvät asiat
 • Työsuojeluyhteistyö
 • Ensiapuvalmiuden ja suojaintarpeen selvitykset
 • Ohjaus ja neuvonta

Sairaanhoito ja muu terveydenhoito

 • Yleislääkäritasoinen sairaanhoito
 • Työterveyshoitajan vastaanotto
 • Laboratorio ja röntgentutkimukset
 • Muut palvelut esim. rokotukset

Sopimuslaajuutemme ovat

 • Lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto
 • Lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja suppean tason yleislääkäritasoinen sairaanhoito laboratorio ja röntgentutkimuksineen
 • Lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto ja perustason yleislääkäritasoinen sairaanhoito laboratorio ja röntgentutkimuksineen

Sopimusten sisältö kuvattuna oheisena: Sopimuslaajuusmalli (pdf)
Sopimusasioissa voit ottaa yhteyttä vastaavaan työterveyshoitajaan.

Tarjoamme asiakkaillemme moniammatillisen työterveystiimin tuen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Työterveyshenkilöstömme antaa mielellään lisätietoja työterveyshuollosta.

Työterveyshuollon hinnasto 2019 (pdf)

Lomakkeet
Työpaikkaselvitys, esitietolomake (pdf, näytöllä täytettävä)
Työpaikkaselvitys, esitietolomake (word, tulostettava)
Työterveyskysely (pdf, näytöllä täytettävä)
Vuorotyökysely (pdf, näytöllä täytettävä)