Asunnonmuutostyöt

Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan korvata välttämättömistä asunnon muutostöistä
aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta
välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä.
Tällaisia asunnonmuutostöitä ovat esimerkiksi luiskat, kynnysten poisto ja ovien
leventäminen.

Asunnonmuutostöitä haetaan vammaispalveluhakemuksella, joka löytyy Karviaisen
nettisivuilta kohdasta lomakkeet.
Pääsääntöisesti asunnonmuutostöitä arvioitaessa tehdään asiakkaan luokse kotikäynti,
jossa ovat mukana Karviaisesta vammaispalvelun sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä
sekä toimintaterapeutti tai fysioterapeutti.