Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut

 

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voidaan myöntää henkilölle, jolla on erityisiä
vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää
julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalvelua voi hakea työ- ja opiskelumatkoihin sekä asiointi- ja virkistysmatkoihin
asuinkunnan alueella tai naapurikuntiin. Vammaispalvelulain mukaisesti asiointi- ja
virkistysmatkoja voidaan myöntää 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.
Matkat maksetaan Sote 2-taksikortilla, lukuun ottamatta omavastuuosuutta, jonka
asiakas maksaa matkan päätyttyä suoraan taksille.

Kuljetuspalvelua haetaan kuljetuspalveluhakemuksella, joka löytyy Karviaisen
nettisivuilta kohdasta lomakkeet.
Pääsääntöisesti kuljetuspalvelutarvetta arvioitaessa tehdään asiakkaan
luokse kotikäynti, jossa ovat mukana Karviasesta vammaispalvelun sosiaaliohjaaja
tai sosiaalityöntekijä.

Myönteisen päätöksen saatuaan asiakas saa parin viikon kuluessa taksikortin sekä
ohjeet kortin käytöstä postissa kotiinsa.


Kuljetuspalvelun käyttöohje

 

Kuljetukset 2019 -projekti