Päälliköt

Perusturvakuntayhtymä Karviainen 
PL114 (Asemantie 30) 
03101 Nummela
vaihde (09) 4258 2000
telefax. (09) 4258 2593

Perheiden palvelulinja

Johtava terapeutti Kirsi Hatanpää  044 711 4076

Perhesosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Merja Tavi-Räisänen 044 019 0547
Perhesosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Janica Laaksonen 044 767 4846

Työikäisten palvelulinja

Työikäisten terveyspalvelupäällikkö Joanna Koski  (09) 4258 2211
Sosiaalipalvelupäällikkö Jaana Heinonen  (09) 4258  2021

Ikäihmisten palvelulinja

Ikäkeskuspäällikkö Raija Salmi (09) 4258 2017
Hoivakeskuspäällikkö Kirsi Gustafsson (09) 4258 2939

Muu johto

Muun johdon posti lähetetään Karviaisen hallinnon postilokero-osoitteeseen, PL 114, 03101 Nummela.

Johtava ylilääkäri Mikko Purhonen (09) 4258 2592
Koti- ja laitoshoidon ylilääkäri Pia Kurimo (09) 4258 2571
Vastaava hammaslääkäri Päivi Lempinen 044 767 4866